กรุงลอนดอน เมืองประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยม

ลอนดอน หรือ กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นเมืองหลวงของประเทศสหราชอาณาจักร หรือ อังกฤษ จัดว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพ

ยุโรปและเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ลอนดอนนับว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และยาวนานมาก เป็น

ศูนย์กลางของวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และด้านการเงิน ธุรกิจที่สำคัญของประเทศและภาคพื้นทวีปยุโรป ซึ่งกรุงลอนดอนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกและมี

สถานที่สำคัญต่างๆที่เป็นที่รู้จักมากมาย ซึ่งลอนดอนนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วย

ลอนดอนถือกำเนิดมายาวนานนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยโรมันซึ่งชาวโรมันจะเรียกเมืองนี้ว่า ลอนดีนิอุม ซึ่งเป็นภาษาละติน ซึ่งใน

กรุงลอนดอน

กรุงลอนดอน

สมัยนั้นมีชาวโรมันอาศัยอยู่ที่ลอนดอนราว 60,000 – 70,000 คน ซึ่งในตอนนั้นลอนดอนนับว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุด จนกระทั่งสิ้นสุดสมัยโรมัน ราวปี 1666

ลอนดอนประสบกับเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทำให้กว่า 85 % ของเมืองได้รับความเสียหายซึ่งความเชื่อของชาวเมืองที่ว่าเลข 666 คือเลขที่นำพาความโชคร้าย ชาวเมือง

ต้องใช้เวลาถึง 15 ปีในการสร้างเมืองขึ้นใหม่อีกครั้ง แม้ว่าเมืองจะประสบเหตุดังกล่าวแต่ลอนดอนยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและรุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้น

ปัจจุบันลอนดอนยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป และเกาะอังกฤษ ซึ่งมีสถานที่สำคัญและอาคารบ้านเรือนที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

วิกตอเรียดั้งเดิม รวมถึงยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆเช่น หอนาฬิกา, พระราชวังริมแม่น้ำเทมส์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวที่พาดผ่านเมือง ซึ่งช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงจะเป็น

ช่วงที่บรรยากาศดีที่สุด