ปอมเปอี เมืองโบราณแห่งโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์

ปอมเปอี เป็นชื่อเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่แคว้นกัมปาเนีย ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ปอมเปอี ถูกจัดว่าเป็นเมืองโบราณทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันดี

จากเมืองที่ถูกฝังด้วยเถ้าภูเขาไฟ จากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส ในปี 79 ปอมเปอี เป็นเมืองที่นับว่ารุ่งเรืองอย่างมากในช่วงยุคสมัยโรมัน มีการค้าขาย การขนส่ง

รวมถึงเป็นเมืองท่าที่สวยงามของประเทศ ซึ่งปอมเปอี ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นนั้นซึ่งก็มีชาวโรมันอาศัยอยู่กว่า 20,000 – 30,000 คน ภายในประกอบด้วย

วิหารขนาดใหญ่, ระบบสาธารณูปโภคที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น รวมทั้งเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยการค้าเหล้าและไวน์องุ่นที่มีรสชาติแสนอร่อย ซึ่งมีจะมีการค้าขายร่วมกับ

เมืองใกล้เคียงรวมถึงกรุงโรมด้วย

ปอมเปอี

ปอมเปอี

ปอมเปอี ประสบเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียส ปะทุครั้งใหญ่ในวันที่ 25 สิงหาคม ปี 79 ส่งผลให้เถ้าถ่านภูเขาไฟตกลงมาทับถม

เมืองลึกราว 15 เมตร ซึ่งเป็นเวลากว่า 2,000 ปี ที่เมืองนี้ถูกฝังซึ่งก็ถูกขุดค้นพบซากอาคารต่างๆ ทั้งนี้นอกจากขุดค้นพบปอมเปอีแล้วยังมีการขุดค้นพบเมืองใกล้เคียง

ที่ได้รับผลกระทบอย่าง เฮอร์คิวเลเนียม, ตอร์เรอันนุนซิ อาตา อีกด้วย ปัจจุบันปอมเปอีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของเมืองเนเปิลส์ และได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ภายในประกอบด้วยซากอาคารบ้านเรือน และอาคารที่เคยเป็นวิหารซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม นอกจากนี้ภายใน

ยังมีโซนจัดแสดงซากของผู้เสียชีวิตซึ่งร่างได้กลายเป็นหินในท่าต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รำลึกถึงโศกนาฏกรรมในอดีตและภัยพิบัติครั้งร้ายแรงหนึ่งใน

ประวัติศาสตร์