พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่สวยงามแห่งยุโรป

ทวีปยุโรปนั้นนับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนับไม่ถ้วนที่คอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของสถานที่นั้นๆ เช่นเดียวกับ  พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวัง

ที่สวยงามตั้งอยู่ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ก่อสร้างขึ้นในปี 1661 โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง

30 ปี สร้างด้วยคนงานกว่า 30,000 คนและใช้ทุ่นสร้างรวมแล้วกว่า 500 ล้านฟรังก์ พระราชวังถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง ซึ่งบรรจงสร้างด้วยศิลปะอย่างปราณี

ตสวยงาม ซึ่งสร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในพระราชวังประกอบด้วย ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ และอีกมากมาย ซึ่งทุกห้องล้วนมี

เครื่องประดับงดงามตระการตารวมทั้งภาพเขียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งพระราชวังนั้นมีจำนวน 700 ห้อง ภาพวาด 6,123 ภาพ, รูปแกะสลักกว่า 15,000 ชิ้น และกระจกยักษ์

กว่า 17 บาน นอกจากนี้พระราชวังยังถูกใช้เป็นสถานที่ลงนามสัญญาสงบศึกระหว่างจักรวรรดิเยอรมันและฝรั่งเศส ครั้งเมื่อเยอรมันบุกฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 นอกจากนี้แล้วบริเวณภายนอกพระราชวังยังมีสวนและน้ำพุขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรการตาอีกด้วย

พระราชวังแวร์ซายส์

พระราชวังแวร์ซายส์

ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์จัดว่าเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าที่สุดของประเทศ นอกจากนี้พระราชวังยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522 รวมถึงได้

เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมความสวยงามภายใน สัมผัสถึงความวิจิตรงดงามของพระราชวังที่ให้นักเที่ยวเดินทางชมส่วนต่างๆของพระราชวังได้ไม่มี

เบื่อ พระราชวังแวร์ซายส์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติจำนวนกว่า 1 ล้านคนต่อปีเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความงดงามนี้ เพราะนอกจากหอไอ

เฟลที่งดงามแล้ว พระราชวังแวร์ซายส์ก็มีความงดงามที่ต้องมาเที่ยวชมให้ได้เช่นกัน