สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยว

หากจะกล่าวถึงประเทศในแถบยุโรปนั้นประเทศทางตอนเหนืออย่าง สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอีกที่หนึ่งที่หลายคนต่างๆก็ใฝ่ฝันที่อยากเดินทางไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต

สวิตเซอร์แลนด์จัดว่าเป็นประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างมาก สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและติดกับชายแดน

ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์นั้นกว่า 70 % มีพื้นที่ติดกับ

เทือกเขาแอลป์ และเป็นพื้นที่สูงและมีแม่น้ำสำคัญ 4 สาย ได้แก่  แม่น้ำไรน์ แม่น้ำโรน แม่น้ำทิซิโน และแม่น้ำอิน นอกจากนี้แล้วสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่อุดม

ไปด้วยแร่หินต่างๆ เช่น หินปูน, หินแกรนิก ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่ใช้ในการก่อสร้าง

สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ มีเนื้อที่เพียง 41,285 ตารางกิโลเมตรซึ่งการเมืองการปกครองของที่นี่เป็นการปกครองรูปแบบรัฐอิสระซึ่งบริหารโดยราชการ

ของส่วนกลาง รวมทั้งจำนวนประชากรในประเทศไม่ค่อยหนาแน่น ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างมาก รวมถึงยังถูก

จัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนมีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนื่องจากประเทศที่มีการก่ออาชญากรรมที่ต่ำมาก  ปัจจุบันประเทศสวิตเซอร์แลนด์นับว่าเป็น

ประเทศหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามาในประเทศนี้ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่จัดว่ามีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติที่ล้อมด้วยเทือกเขาสูงที่

สวยงาม จุดชมวิวที่สูงกว่า 3000 เมตร รถไฟสายเก่าแก่บนสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป รวมถึงเมืองต่างๆที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระเบียบและมีสถาปัตยกรรมที่

งดงามมาก เหมาะแก่คนที่ชื่นชอบบรรยากาศสงบเงียบ อากาศดีๆของที่นี่