หอไอเฟล แลนด์มาร์คที่สำคัญของฝรั่งเศส

หากเดินทางมายังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสล่ะก็ หอไอเฟล เป็นจุดหนึ่งที่ต้องมาถ่ายรูปและเช็กอินที่นี่ หอแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1887 ซึ่งปัจจุบันหอไอเฟล

ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นประจำประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

หอไอเฟล ถูกออกแบบโดย กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศส เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน

แสดงสินค้าระดับโลกในปี 1889 และได้มีผู้คนออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆเข้าประกวดกว่า 100 ชิ้น ซึ่งทางคณะกรรมการได้รับเลือกเอาชิ้นงานของ กุสตาฟ ไอเฟล

ซึ่งเป็นหอคอยที่สร้างด้วยเหล็กทั้งหลัง โดยเขาและรัฐบาลได้ทำสัญญาสร้างในวันที่ 8 มกราคม ปี 1887 โดยสร้างบริเวณสวนสาธารณะซ็องเดอมาร์ ริมแม่น้ำเซ็น

หอไอเฟล

หอไอเฟล

ทั้งนี้การก่อสร้างหอนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากเนื่องจาก ดินบริเวณริมแม่น้ำเซ็นเป็นดินอ่อนซึ่งเสี่ยงกับการทรุดตัวของโครงสร้าง โดยการก่อสร้างต้องทำฐาน

ลึกลงไปจนถึงชั้นดินแข็ง หอไอเฟลก่อสร้างในระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน และ 5 วัน ซึ่งเปิดอย่างไปทางการในวันที่ 31 มีนาคม ปี 1889 ตัวหอคอยมีความสูง 300 เมตร

และถูกบันทึกว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ต่อมาได้มีการต่อเติมเสาอากาศเพิ่มอีก 24 เมตร เป็นความสูงที่ 324 เมตร ซึ่งปัจจุบันถูกใช้เป็นหอกระ

จายเสียง และจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม ซึ่งหอไอเฟลกลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของประเทศฝรั่งเศส และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โด่งดัง

ที่สุดในโลกเมื่อกล่าวถึงประเทศฝรั่งเศส