เที่ยวภูเขาแมทเธอฮอร์น บนรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

เที่ยวภูเขาแมทเธอฮอร์น เป็นชื่อของยอดเขาแห่งหนึ่งที่เป็นส่วนของเทือกเขาแอลป์ และเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุโรป ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ และ

อิตาลี ซึ่งภาษาอิตาลีเรียกว่า มอนเตแซร์วีโน  ภูเขาแมทเธอฮอร์น เป็นยอดเขาที่สวยงามและโดดเด่นอย่างมากจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่

นิยมเดินทางมาชมความงามของยอดเขามที่สูงราว 4,448 เมตรนี้ นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีแล้ว ความโดดเด่นของยอดเขานี้ยังเป็น

สัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกด้วย ซึ่งทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็มีบริการชมความสวยงามของภูเขาแมทเธอฮอร์นและบริเวณโดยรอบของเทือกเขาแอลป์

และสิ่งที่หนึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือ กลาเซียเอ๊กซ์เพรส

เที่ยวภูเขาแมทเธอฮอร์น

ภูเขาแมทเธอฮอร์น

กลาเซียเอ๊กซ์เพรส เป็นรถไฟสายหนึ่งวิ่งระหว่างเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ไปยังพื้นที่แถบเทือกเขาแอลป์ จัดว่าเป็นรถไฟสายโรแมนติกของสวิตเซอร์แลนด์

และเป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในโลก เนื่องจากพื้นที่ของประเทศนั้นเป็นเทือกเขาสูง การบังคับรถไฟต้องใช้ความระมัดระวัง ซึ่ง กลาเซียเอ๊กซ์เพรส ยังจัดว่าเป็นรถไฟนำ

เที่ยวที่จะพานักท่องเที่ยวชมความสวยงามทั้งสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบ, เทือกเขาหิมะ, ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ จัดสวยงามอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีเส้นทางขึ้น

เขาสูงชมความงามของเทือกเขาแอลป์และชมความสวยงามของภูเขาแมทเธอฮอร์นแบบใกล้ชิด โดยรถไฟสายนี้ให้บริการนำเที่ยวซึ่งจะลัดเลาะไปตามภูเขา และมี

จุดเข้าอุโมงค์ รวมถึงผ่านเส้นทาง Brusio Spiral Viaduct ซึ่งเป็นสะพานวนขึ้นภูเขาในรูปแบบ 360 องศาและสะพานแห่งนี้ก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว