Category: เมืองน่าเที่ยว

ออสเตรีย ดินแดนแห่งสายน้ำและเมืองที่โรแมนติก

อีกประเทศหนึ่งที่ติดกับพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์อย่าง ออสเตรีย ประเทศเล็กๆทางยุโรปตอนกลางซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐ ออสเตรีย เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเล ซึ่งปกครองในรูปแบบภายใต้หลักการของรัฐสภา ออสเตรียมีเนื้อที่ราว 88,872 ตารางกิโลเมตรซึ่งประกอบด้วย เขตการปกครอง 9 รัฐ ซึ่งประเทศที่ล้อมไปด้วยเทือกเขาและหุบเขาสูงซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขาทำให้ได้รับฉายาว่า ดินแดนแห่งหุบเขา และมีแม่น้ำสำคัญ อยู่ 1 สายหลัก พื้นที่กว่า 60 % ของประเทศออสเตรียนั้นเป็นเทือกเขาสูงกว่า 3000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดปี ภูเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า โกรสส์กล็อกเนอร์ ซึ่งสูง 3,798 เมตร ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมซึ่งเป็นนิยมกับการเล่นสกีอย่างมาก นอกจากนี้แล้ว 77 % ของออสเตรียนั้นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด… Read More

กรุงโรม นครแห่งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นประมาณ 2.5 ล้านคน กรุงโรมนอกจากเป็นเมืองหนึ่งที่ มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งนิยมเดินทางเข้ามาชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามอย่างมาก รวมถึงมีโบราณสถานภายในเมืองมากมาย โดยกรุงโรมจะสวยงามอย่างมากในยามค่ำคืน สถานที่ทุกแห่งของเมืองจัดว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทำให้กรุงโรมถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความรัก นอกจากนี้ภายในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นเขตการปกครองและดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ง สืบทอดต่อกันมาในแต่ละยุค กรุงโรม จากสถิติการสำรวจในปี 2008 พบว่ากรุงโรมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากถึง 11 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นเมืองที่จัดว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ ที่มีมายาวนาน ซึ่งก็มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานบริเวณใจกลางเมืองเป็นมรดกโลกอีกด้วย กรุงโรมถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากว่า 2,800 ปี จัดว่าเป็น เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ช่วงยุคโรมันรุ่งเรือง ซึ่งนับว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น แต่เมืองค้นพบหลักฐานแล้ว พบว่าพื้นที่ของกรุงโรมมีมนุษย์เข้า มาตั้งถิ่นฐานมากว่า 14,000 ปีแล้วตั้งแต่ช่วงยุคหิน… Read More

หอไอเฟล แลนด์มาร์คที่สำคัญของฝรั่งเศส

หากเดินทางมายังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสล่ะก็ หอไอเฟล เป็นจุดหนึ่งที่ต้องมาถ่ายรูปและเช็กอินที่นี่ หอแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1887 ซึ่งปัจจุบันหอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นประจำประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย หอไอเฟล ถูกออกแบบโดย กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศส เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน แสดงสินค้าระดับโลกในปี 1889 และได้มีผู้คนออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆเข้าประกวดกว่า 100 ชิ้น ซึ่งทางคณะกรรมการได้รับเลือกเอาชิ้นงานของ กุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นหอคอยที่สร้างด้วยเหล็กทั้งหลัง โดยเขาและรัฐบาลได้ทำสัญญาสร้างในวันที่ 8 มกราคม ปี 1887 โดยสร้างบริเวณสวนสาธารณะซ็องเดอมาร์ ริมแม่น้ำเซ็น หอไอเฟล ทั้งนี้การก่อสร้างหอนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากเนื่องจาก ดินบริเวณริมแม่น้ำเซ็นเป็นดินอ่อนซึ่งเสี่ยงกับการทรุดตัวของโครงสร้าง โดยการก่อสร้างต้องทำฐาน ลึกลงไปจนถึงชั้นดินแข็ง หอไอเฟลก่อสร้างในระยะเวลา 2… Read More

กรุงลอนดอน เมืองประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยม

ลอนดอน หรือ กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นเมืองหลวงของประเทศสหราชอาณาจักร หรือ อังกฤษ จัดว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพ ยุโรปและเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ลอนดอนนับว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และยาวนานมาก เป็น ศูนย์กลางของวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และด้านการเงิน ธุรกิจที่สำคัญของประเทศและภาคพื้นทวีปยุโรป ซึ่งกรุงลอนดอนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกและมี สถานที่สำคัญต่างๆที่เป็นที่รู้จักมากมาย ซึ่งลอนดอนนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วย ลอนดอนถือกำเนิดมายาวนานนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยโรมันซึ่งชาวโรมันจะเรียกเมืองนี้ว่า ลอนดีนิอุม ซึ่งเป็นภาษาละติน ซึ่งใน กรุงลอนดอน สมัยนั้นมีชาวโรมันอาศัยอยู่ที่ลอนดอนราว 60,000 – 70,000 คน ซึ่งในตอนนั้นลอนดอนนับว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุด จนกระทั่งสิ้นสุดสมัยโรมัน ราวปี 1666 ลอนดอนประสบกับเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทำให้กว่า 85 %… Read More