Tag: ปอมเปอี

ปอมเปอี เมืองโบราณแห่งโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์

ปอมเปอี เป็นชื่อเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่แคว้นกัมปาเนีย ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ปอมเปอี ถูกจัดว่าเป็นเมืองโบราณทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันดี จากเมืองที่ถูกฝังด้วยเถ้าภูเขาไฟ จากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส ในปี 79 ปอมเปอี เป็นเมืองที่นับว่ารุ่งเรืองอย่างมากในช่วงยุคสมัยโรมัน มีการค้าขาย การขนส่ง รวมถึงเป็นเมืองท่าที่สวยงามของประเทศ ซึ่งปอมเปอี ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นนั้นซึ่งก็มีชาวโรมันอาศัยอยู่กว่า 20,000 – 30,000 คน ภายในประกอบด้วย วิหารขนาดใหญ่, ระบบสาธารณูปโภคที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น รวมทั้งเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยการค้าเหล้าและไวน์องุ่นที่มีรสชาติแสนอร่อย ซึ่งมีจะมีการค้าขายร่วมกับ เมืองใกล้เคียงรวมถึงกรุงโรมด้วย ปอมเปอี ปอมเปอี ประสบเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียส ปะทุครั้งใหญ่ในวันที่ 25 สิงหาคม ปี 79 ส่งผลให้เถ้าถ่านภูเขาไฟตกลงมาทับถม เมืองลึกราว… Read More