Tag: ยุโรปน่าเที่ยว

ออสเตรีย ดินแดนแห่งสายน้ำและเมืองที่โรแมนติก

อีกประเทศหนึ่งที่ติดกับพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์อย่าง ออสเตรีย ประเทศเล็กๆทางยุโรปตอนกลางซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐ ออสเตรีย เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเล ซึ่งปกครองในรูปแบบภายใต้หลักการของรัฐสภา ออสเตรียมีเนื้อที่ราว 88,872 ตารางกิโลเมตรซึ่งประกอบด้วย เขตการปกครอง 9 รัฐ ซึ่งประเทศที่ล้อมไปด้วยเทือกเขาและหุบเขาสูงซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขาทำให้ได้รับฉายาว่า ดินแดนแห่งหุบเขา และมีแม่น้ำสำคัญ อยู่ 1 สายหลัก พื้นที่กว่า 60 % ของประเทศออสเตรียนั้นเป็นเทือกเขาสูงกว่า 3000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดปี ภูเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า โกรสส์กล็อกเนอร์ ซึ่งสูง 3,798 เมตร ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมซึ่งเป็นนิยมกับการเล่นสกีอย่างมาก นอกจากนี้แล้ว 77 % ของออสเตรียนั้นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด… Read More

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยว

หากจะกล่าวถึงประเทศในแถบยุโรปนั้นประเทศทางตอนเหนืออย่าง สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอีกที่หนึ่งที่หลายคนต่างๆก็ใฝ่ฝันที่อยากเดินทางไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต สวิตเซอร์แลนด์จัดว่าเป็นประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างมาก สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและติดกับชายแดน ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์นั้นกว่า 70 % มีพื้นที่ติดกับ เทือกเขาแอลป์ และเป็นพื้นที่สูงและมีแม่น้ำสำคัญ 4 สาย ได้แก่  แม่น้ำไรน์ แม่น้ำโรน แม่น้ำทิซิโน และแม่น้ำอิน นอกจากนี้แล้วสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่อุดม ไปด้วยแร่หินต่างๆ เช่น หินปูน, หินแกรนิก ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่ใช้ในการก่อสร้าง สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ มีเนื้อที่เพียง 41,285 ตารางกิโลเมตรซึ่งการเมืองการปกครองของที่นี่เป็นการปกครองรูปแบบรัฐอิสระซึ่งบริหารโดยราชการ ของส่วนกลาง รวมทั้งจำนวนประชากรในประเทศไม่ค่อยหนาแน่น… Read More

พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่สวยงามแห่งยุโรป

ทวีปยุโรปนั้นนับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนับไม่ถ้วนที่คอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของสถานที่นั้นๆ เช่นเดียวกับ  พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวัง ที่สวยงามตั้งอยู่ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ก่อสร้างขึ้นในปี 1661 โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 30 ปี สร้างด้วยคนงานกว่า 30,000 คนและใช้ทุ่นสร้างรวมแล้วกว่า 500 ล้านฟรังก์ พระราชวังถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง ซึ่งบรรจงสร้างด้วยศิลปะอย่างปราณี ตสวยงาม ซึ่งสร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในพระราชวังประกอบด้วย ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ และอีกมากมาย ซึ่งทุกห้องล้วนมี เครื่องประดับงดงามตระการตารวมทั้งภาพเขียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งพระราชวังนั้นมีจำนวน 700 ห้อง ภาพวาด 6,123… Read More